Maynard Curtis Ranum, 19222001 (aged 79 years)

Name
Maynard Curtis /Ranum/